{[message.name]}
{[message.text]}
IOGAME.IO | AudioGame.io
游戏载入中
AudioGame.io AudioGame.io
1.57K
100%
100 100 0 1
1 投票
喜欢
反感
AudioGame.io

游戏描述

AudioGame.io是一款以快节奏的太空主题音乐作品而著称的io游戏,节奏是您的指南,旋律会为您提供积分

怎么玩

使您的船越过轨道捕捉旋律小条,避免撞到水泥块上。 您可以下载自己喜欢的歌曲,并在赛道上证明自己的技能。

控制项

ASD /箭头-换轨

Keywords:
audiogame.io
audio game io
audiogame io

装载